Általános Szerződési Feltételek


1§     Preambulum

 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek(a továbbiakban: „ÁSZF”)kiterjednek a Wine Concept ZRt. által működtetett com oldal (a továbbiakban: „Szolgáltató”) bor és borgasztronómiai termékeinek, szolgáltatásainak, eseményeinek körére. Tárgyában a Megrendelőt és a Szolgáltatót illető jogokra és kötelezettségekre, a szerződés létrejöttének feltételeire, a teljesítési határidőkre, a fizetési feltételekre, a felelősségi szabályokra, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeire.
 2. Az ÁSZF tartalmazza az értékesített, szervezett és megrendezésre kerülő rendezvény (a továbbiakban: „Rendezvény”), a Rendezvényen résztvevők (a továbbiakban: „Résztvevő”), a jegyvásárlók és vásárlók (a továbbiakban: „Megrendelő”) a Rendezvényen való részvételének- és a vásárlás menetének általános feltételeit.
 3. A létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen ÁSZF, valamint a honlapon található további tájékoztatások határozzák meg.

A Szolgáltató neve:

Wine Concept ZRt.

Székhelye és postai címe:

1022 Budapest, Szemlőhegy u. 6.

Nyilvántartó hatóság:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószáma:

25374885-2-41

E-mail címe:

office@wineconcept.hu

Honlap:

www.szmsommelier.com

Bankszámla száma:

OTP: 11711003-21086137-00000000

Telefonos elérhetősége:

+36 30 70361 7387

 

2§    A Szolgáltató adatai:

 

3§    Az ÁSZF hatálya, általános rendelkezések

 

 1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató által nyújtott online szolgáltatásra, amely a Szolgáltató honlapján található.
 2. A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Szolgáltatóra, a Megrendelőre, a Szerződő Felekre, a Partnerre, a Látogatóra, a rendezvényen Résztvevőre, valamint a jogosulatlan Résztvevőkre.
 3. A jelen ÁSZF hatályba lépésének időpontja 2021.01…… napja. Az ÁSZF rendelkezéseit a hatályba lépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.
 4. A Szolgáltató, valamint a Megrendelő között létrejött szerződés nyelve a magyar, a szerződés írásba foglalt szerződésnek nem minősül.
 5. Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változások, a változás előtt létrejött és visszaigazolt megrendeléseket nem érintik. Szolgáltató az ÁSZF módosításáról külön értesítést küld.
 6. Az Internetes felületen való vásárlás feltétele az adatok pontos megadása és a vásárlási feltételek elfogadása. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Megrendelő (vásárláskor megadott) adatainak valódiságáról meggyőződjön, amennyiben az abban foglalt adatok valódisága megkérdőjelezhető, vagy értelmezhetetlen, a megrendelést törölje.
 7. A jelen ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni!

 

4§    Regisztráció, személyes adatok kezelése

 1. A honlapon regisztrált és nem regisztrált látogatók egyaránt vásárolhatnak.
 2. A regisztrációt követően a Megrendelő visszatérő látogatóként, e-mail cím és jelszó segítségével tud belépni a létrehozott fiókjába.
 3. Regisztráció esetén a Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott személyes adatainak minősülő adatait az ott meghatározott célból (pl. hírlevél kiküldés) kezelje, rögzítse, tárolja, feldolgozza, rendszerezze és azokat a Partnerek részére továbbítsa.
 4. Az adatkezelés módjáról, terjedelméről, feltételeiről Szolgáltató a honlapon közzétett Adatkezelési Tájékoztatóban tájékoztatja a Megrendelőt, mely az alábbi helyen érhető el:
  com/adatkezelési tájékoztató.
 5. A személyes adatok továbbítására az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célból kerülhet sor. A regisztráció során történő aktív magatartással (checkbox jelölése) a Megrendelő elismeri, hogy az Adatkezelési Tájékoztató tartalmát megismerte és azt elfogadta.
 6. A Szolgáltató véglegesen törli a Megrendelő adatait, amennyiben Megrendelő úgy dönt, hogy nem kíván további információt kapni, vagy nevét és egyéb személyes adatait el kívánja távolíttatni a Szolgáltató listájáról.

5§    A kínált termék és/vagy szolgáltatás igénybevételére vonatkozó korlátozások

 1. Alkoholtartalommal rendelkező termékeinkre a rendelést csak 18 év feletti Megrendelő személy esetén tudjuk teljesíteni. Ennek ellenőrzésére – a regisztrációkor megadott születési adat megadásán kívül - nincs lehetőségünk, így e tekintetben az oldal megnyitásával egyidejűleg azt nyilatkozatként tekintjük.

6§    Megvásárolható termékek, a szolgáltatások köre

 1. A Szolgáltató honlapján a Termék / Shop menüpont alatt a Szolgáltató feltünteti a termék/cikk nevét, leírását, a termékről fotót jeleníthet meg. A megjelenített kép eltérhet a valóságtól, illusztrációként szerepelhet. Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalon megjelenő kép tényleges kinézete miatti különbőzőség miatt.
 2. Szolgáltató kereskedelmi tevékenysége keretében, a vendéglátást kiegészítően borgasztronómiai termékeket értékesít. A megjelenített termékek online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt 27%-os általános forgalmi adót, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját!
 3. A meghirdetett rendezvények helyszíne a Szolgáltató üzlethelysége, valamint a Partnerek által meghirdetett helyszínek.

7§    Rendezvényeken való részvétel feltételei

 1. Rendezvényen történő részvételre a megváltott, belépésre jogosító visszaigazolással, jeggyel, van lehetőség.
 2. A Rendezvényen Résztvevő személy kizárólag előzetes hozzájárulást követően jogosult a Rendezvényeken hang- és képfelvétel készítésére. A Rendezvényen Résztvevő az általa készített kép- és hangfelvételt semmilyen módon nem használthatja fel, sem saját, sem kereskedelmi vagy bármilyen más célból.
 3. A Rendezvényen Résztvevő más Résztvevőket nem nevesíthet, személyiségi jogaikat nem sértheti. A Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a Rendezvényen Résztvevő a jelen pontban foglalt kötelezettségét megszegi.
 4. A Rendezvények területén a Rendező előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi, politikai vagy reklámtevékenység folytatása.
 5. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet bármely, Rendezvényen Résztvevő jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott a Rendezvény bármely Részvevőjének vagy harmadik személynek.

9§    Árjegyzék

 1. A Szolgáltató által forgalmazott termékeinek valamint közvetített szolgáltatásainak díjai a honlapon mindenkor feltüntetett vételár, amely bruttó összegben értendő.
 2. A kezelési és egyéb költségek, amennyiben ilyenek felmerülnek, a honlapon kerülnek megjelenítésre.
 3. A Szolgáltató weboldalán található bortermékek, rendezvények árai a Szolgáltató szolgáltatásának jellege miatt időközönként változhatnak. Szolgáltató kimondottan törekszik arra, hogy mindig aktuális tartalmat és árakat jelenítsen meg, ugyanakkor az árak változtatási jogát fenntartja.

10§ Rendelés menete

A Szolgáltató által kínált termékekre / rendezvényekre megrendelés leadható online megrendelés elküldésével. Megrendelő az online megrendelés elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szolgáltató nyilvántartásba vegye és kezelje a vonatkozó adatvédelmi szabályoknak megfelelően. Szolgáltató a Megrendelő által leadott megrendelését a beérkezést követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül a vásárló által megadott e-mail címre küldött e-mailben visszaigazolja. E határidő eredménytelen elteltét követően Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól. Megrendelő a megrendelt termék díját a Szolgáltató által felkínált, vele szerződéses jogviszonyban álló Szerződéses partner – mint online fizetési szolgáltató – közreműködésével, bankkártya felhasználásával egyenlítheti ki. A Szerződéses partner által üzemeltetett online fizetési felület hibájából, meghibásodásából eredő minden kárért való felelősséget a Szolgáltató kizárja.

 

Vásárlási útmutató:

 

 1. A weboldalon található termékek közül a megfelelő kiválasztása.
 2. A termék aloldalán a plusz (+) illetve mínusz (-) gombok segítségével kiválasztható a termékek mennyisége.
 3. A mennyiség kiválasztását követően, a „ vásárlás” gombra kattintva.
 4. A megjelenő „Pénztár” oldalon a megfelelő számlázási adatok kitöltése és a rendelés tartalmának áttekintése. Amennyiben nem megfelelő a rendelés tartalma, a bal oldalon található navigációs sávban a táska ikonra kattintva, a megjelenő oldalon a megrendelés tételeinek módosítására, a mennyiség mezőben található numerikus szám átírására van lehetőség, vagy a sor végén található törlés (megjelenítése: X) lenyomásával törölni lehet a tételeket. A rendelés véglegesítését követően a pénztár gombra kattintva léphet tovább.
 5. A pénztár oldalon a megfelelő számlázási adatok kitöltése után a megfelelő fizetési módot szükséges kiválasztani.
 6. A fizetés teljesítése után megjelenő oldalon az utasítások követése.
 7. Az weboldalon történő vásárlás feltétele az adatok pontos megadása és a vásárlási feltételek elfogadása. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Megrendelő (vásárláskor megadott) adatainak valódiságáról meggyőződjön, amennyiben az abban foglalt adatok valódisága megkérdőjelezhető, vagy értelmezhetetlen, a megrendelést törölje.

                      11§ A megrendelés lemondásának feltételei, elállási jog:

 

11.1. Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

 

11.2. Az elállási/felmondási határidő termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ön jogosult a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolni elállási jogát.

 

11.2.1. Több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.

 

11.2.2. Több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

 

11.2.3. Termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.

 

11.3. Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Wine Concept ZRt.; 1022 Budapest, Szemlőhegy u. 6.; office@wineconcept.hu; +36 1 920 1177). Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

 

11.3.1. Ön a szerződéstől való elállási jogát nem gyakorolhatja, amennyiben a termék egészségvédelmi és/vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

 

11.4. Az elállás/felmondás joghatásai

 

11.4.1. Ha Ön eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

11.4.2. Ön köteles számunkra (Wine Concept ZRt., 1022 Budapest, Szemlőhegy u. 6.) a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

 

11.5.3. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg. Ennek alapján fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

 

 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett: *

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

* A megfelelő jelölendő.

 

12.§ . Szavatosság

 

12.1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Wine Concept ZRt.  hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Wine Concept ZRt. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

12.2. Termékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

12§ Tájékoztatás a fizetési módokról 

 1. A honlapon feltűntett termék díjának/ vásárlásának kiegyenlítése a’Bankkártyás fizetés Barionnal’ vagy ’Bankkártyás fizetés OTP-n keresztül’szolgáltatás igénybevételével lehetséges. A díj kifizetése a vásárlás véglegesítésekor válik esedékessé.
 2. A részvételi díjat a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló pénzügyi szolgáltató a Megrendelő által megadott bankkártya számlájára terheli.
 3. A Barion rendszerében leadott rendelés esetén, a honlapon előzetes regisztráció nem szükséges. Minden más esetben rendezvényre jegyfoglalás és fizetés végrehajtás regisztrációhoz kötött.
 4. A Szolgáltató a személyes jegyvásárlásra a Rendezvény helyszínén, előzetesen küldött igényre, kapacitásától függően korlátozott számban lehetőséget biztosíthat.
 5. Személyes átvétel: Készpénzben a Szolgáltató által kijelölt üzlethelységében/ átvételi ponton vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyen történő átvételkor.
 6. A termék átvételekor történő fizetés választása esetén a Megrendelő a Szolgáltató üzlethelységében, vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyszínen fizeti meg a termék vételárát készpénzben. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.
 7. Az online bankkártyás fizetések a Barion, illetve OTP rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
 8. Tudomásul veszem, hogy a(z) Wine Concept Zrt. 1022 Budapest, Szemlőhegy utca 6. adatkezelő által a(z) szmsommelier.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, email, telefon szám, számlázási cím, szállítási cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff
 9. Az ÁSZF megfelel a jogszabályokban előírtaknak.

13§ Számlakiállítás

 1. Szolgáltató a vásárlásról, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokról elektronikus számlát (e-számlát) bocsát ki. Az e-számlát a Szolgáltató e-mailben küldi el a Megrendelő által megadott emailcímre. Megrendelő tudomásul veszi, hogy vásárlásáról kizárólag elektronikus úton kap számlát, a számlaadatok utólag nem módosíthatók. Az elektronikus számla pdf formátumú dokumentum, amely megfelel a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa-törvény) és az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény előírásainak. Az e-számla pdf dokumentumolvasó szoftverrel (Adobe Reader) megtekinthető, kinyomtatható.

14§ Felelősség korlátozása

A Szolgáltató nem felel a Megrendelőnél vagy harmadik személynél adatelvesztésből, adatsérülésből, az adatok manipulálásából eredő kárért, harmadik személyek elektronikus vagy fizikai úton történő illetéktelen behatolásából eredő kárért, továbbá bármilyen közvetett, következményi kárért és elmaradt haszonért.

15§ Szerzői Jogok, üzleti titok 

 1. Azzal, hogy belép a www.szmsommelier.com honlapjára, annak valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója. Az com website-on található tartalom a Szolgáltató szellemi tulajdona. A Szolgáltató fenntart minden, a webhely bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.
 2. Az szmsommelier.com domainnév felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag a Szolgáltató előzetes és kifejezett írásos és szóbeli hozzájárulásával lehetséges. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.
 3. Felek az információkat kizárólag a köztük fennálló kapcsolat, jogviszony teljesítéséhez használhatják fel és kötelesek minden tőlük elvárható intézkedést megtenni az információk jogosulatlan tárolásának, felhasználásának, továbbításának megakadályozása érdekében. A Szolgáltató a Megrendelő hozzájárulása esetén a személyes adatnak minősülő adatait a Partnerek részére továbbíthatja.
 4. A Szerződő Felek az egymással való kapcsolatukra és a Megrendelőre vonatkozó, az üzleti kapcsolat során tudomásukra jutott nem nyilvános információkat kötelesek bizalmasan kezelni.

16§ Reklám adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat

 1. A Megrendelő a regisztrációval és az ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató, mint a honlap fejlesztője és üzemeltetője, reklámnak minősülő tájékoztatást, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével, így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján megkeresse.

17§ Reklamáció, Panaszkezelés

 1. Szolgáltató azzal a céllal nyújtja szolgáltatásait és értékesíti termékeit, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Megrendelőnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a Szolgáltató adatainál rögzített telefonon, e-mail címen, vagy levél útján közölheti.
 2. A Megrendelő panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben általános fogyasztóvédelmi hatóságként a Kormányhivatal jár el. A kormányhivatalok elérhetőségei: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek
 3. A Megrendelő panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testületek

18§ Az ÁSZF-re vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 EK Rendelet hatályon kívül történő helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)
 • Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény (Info tv.)
 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26) kormányrendelet;

19§ Fogalmak

Felek: Szolgáltató és Megrendelő együttesen

Megrendelő: a Szolgáltató üzlethelységéből, annak honlapján található szolgáltatásait igénybe vevő, termékeiből vásárló személy.

Szolgáltató: az 1. pontban meghatározott gazdasági társaság.

Rendezvény: a Szolgáltató által szervezésre és megrendezésre kerülő valamennyi esemény.

Termék: a Szolgáltatótól vagy egyéb Szerződéses partnereitől a partnerek és Rendezvények keretében megvásárolható dolog.

Szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, amelyet a Szolgáltató vagy szerződéses Partnerei a Rendezvényen – akár ingyen, akár ellenérték fejében – hozzáférhetővé tesznek.

Vásárló: a terméket a Szolgáltatótól megvásárló személy.

Vásárló: a Szolgáltató üzlethelységéből, annak honlapján található szolgáltatásait igénybe vevő, termékeiből vásárló személy.

Látogató: az a természetes személy, aki adott Rendezvényen belépésre jogosultként részt vesz.

Résztvevő: jelenti a Szolgáltató által megrendezett bármely Rendezvényen részt vevők bármely természetes személyt, függetlenül a Rendezvényen való tartózkodás jogcímétől vagy annak esetleges hiányától.

Partner: adott Rendezvényen vagy viszonteladói körben a szolgáltatóval létrehozott szerződéses jogviszony alapján önálló tevékenységet végző – Közreműködőnek nem minősülő – vállalkozás vagy más jogi személy.

Árjegyzék: a Rendező által értékesített termékek és szolgáltatások leírását, árát, a kapcsolódó adminisztrációs költségeket, illetve a Rendezvényekhez kapcsolódó egyes kedvezményeit tartalmazó, az ÁSZF részét nem képező tájékoztató, amely a www.szmsommelier.com  oldalon érhető el.

 

 1. § Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://szmsommelier.com/adatkezelesi-tajekoztato/

 

 

Kapcsolat

sommelier@szikmatyas.hu
+36 30 410 4052
szik_matyas_sommelier
/www.szikmatyas.hu
Impresszum

A weboldal, a webshop és a blogmotor üzemeltetője a Gorgon Group Kft.Az oldalon található összes grafika, kép és egyéb tartalom szerzői jogvédelem alatt áll.Bármilyen tartalom letöltése engedélyhez kötött.